PRIVACY STATEMENT

Gegevensprivacy is van groot belang voor Le Nouveau Chef. Graag willen we open en transparant zijn over de verwerking van uw persoonsgegevens. Le Nouveau Chef heeft daarom een beleid gevormd, waarin wordt uiteengezet hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd.

ALGEMEEN
Wie is de beheerder van uw persoonsgegevens?
Het Nederlandse bedrijf Le Nouveau Chef is de beheerder van de persoonsgegevens die u ons verstrekt en is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens krachtens het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming.

Droogmakerij 29F
1851 LX Heiloo
Nederland
KVK-nummer: 68261497
BTW-nummer: NL857365290B01

Waar slaan we uw gegevens op?
De gegevens die wij van u verzamelen worden opgeslagen binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”), maar kunnen ook worden overgedragen aan en verwerkt in een land buiten de EER. Een dergelijke overdracht van uw persoonsgegevens wordt uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke wetten. Voor overdrachten buiten de EER gebruikt Le Nouveau Chef standaard contractbepalingen en een Privacy Shield als waarborg voor landen waarvoor geen adequaatheidsbesluit is genomen door de Europese Commissie. Wanneer u zich aanmeldt voor activiteiten of diensten van Le Nouveau Chef (zoals een leerarrangement met toegang tot een elektronische leeromgeving, een training of vergelijkbare bijeenkomst) waarvoor waarheidsgetrouwe persoonsgegevens van u worden verwacht, dan zal Le Nouveau Chef die gegevens uitsluitend gebruiken voor het betreffende doel (waaronder begrepen onze bedrijfsvoering, de communicatie rond de activiteit, het uitvoeren van de activiteit, facturering en financiële verantwoording, wettelijke bewaarplicht en dergelijke).

Wie heeft toegang tot uw gegevens?
Uw gegevens kunnen worden gedeeld binnen de Le Nouveau Chef organisatie. Le Nouveau Chef fungeert als de verwerker van de persoonsgegevens en verwerkt de persoonsgegevens namens het internationale bedrijf. We zullen uw gegevens nooit doorsturen, verkopen of ruilen aan/met derden buiten de Le Nouveau Chef organisatie voor marketingdoeleinden. Gegevens die worden doorgestuurd aan derden, worden alleen gebruikt om u te voorzien van onze diensten.

Wat is de juridische grondslag voor de verwerking?
Voor elke specifieke verwerking van persoonsgegevens die we van u verzamelen, krijgt u van ons bericht of de overdracht van persoonsgegevens wettelijk verplicht of vereist is om een overeenkomst te sluiten en of het een verplichting is om de persoonsgegevens te verstrekken en wat de mogelijke gevolgen zijn als u ervoor kiest dit niet te doen.

Wat zijn uw rechten?

  1. Recht op toegang: u heeft het recht om op elk moment informatie op te vragen over de persoonsgegevens die we over u bewaren. U kunt contact opnemen met Le Nouveau Chef die u deze persoonsgegevens via de e-mail kan verschaffen.
  2. Recht op portabiliteit: Wanneer Le Nouveau Chef uw persoonsgegevens op geautomatiseerde wijze verwerkt op basis van uw toestemming of op basis van een overeenkomst, heeft u het recht om een kopie te krijgen van uw gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat, overgedragen aan u of aan een andere partij. Dit heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die u ons verstrekt hebt.
  3. Recht op correctie: U heeft het recht om te verzoeken om correctie van uw persoonsgegevens wanneer deze incorrect zijn, met inbegrip van het recht op completering van onvolledige persoonsgegevens. Wanneer u een Le Nouveau Chef account hebt, kunt u uw persoonsgegevens aanpassen op uw accountpagina.
  4. Recht op verwijdering: u heeft het recht om op elk moment de door Le Nouveau Chef verwerkte persoonsgegevens te verwijderen, behalve in de volgende situaties:
   • u heeft een lopende zaak met de klantenservice
   • u heeft een openstaande bestelling die nog niet of gedeeltelijk is verzonden
   • u heeft een nog niet afgewikkelde schuld bij Le Nouveau Chef, ongeacht de betalingswijze
   • u wordt ervan verdacht in de afgelopen vier jaar onze diensten te hebben misbruikt of u heeft in de afgelopen vier jaar onze diensten misbruikt
   • uw schuld is in de afgelopen drie jaar overgedragen aan een derde of in het afgelopen jaar voor overleden klanten
   • uw kredietaanvraag is de afgelopen drie maanden afgewezen
   • indien u een aankoop hebt gedaan, bewaren we uw persoonsgegevens in verband met uw transactie ten behoeve van de boekhoudregels
  5. Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking op basis van een gerechtvaardigd belang: U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang van Le Nouveau Chef. Le Nouveau Chef zal de persoonsgegevens niet blijven verwerken, tenzij een rechtsgrondslag aangetoond kan worden voor het proces die zwaarder weegt dan uw belangen en rechten of als gevolg van juridische claims.
  6. Het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing: U heeft het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing, met inbegrip van profielanalyse voor direct marketingdoeleinden. Indien u niet langer direct marketing wenst te ontvangen, kunt u:
   • de instructies volgen in elke marketingmail
   • de instellingen van uw Le Nouveau Chef-account aanpassen
  7. Recht op restrictie: U heeft in de volgende omstandigheden het recht om Le Nouveau Chef te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken:
   als u bezwaar maakt tegen een verwerking op basis van een gerechtvaardigd belang van Le Nouveau Chef, beperkt Le Nouveau Chef elke verwerking van dergelijke gegevens in afwachting van de verificatie van het gerechtvaardigd belang.
   indien u een claim hebt ingediend dat uw persoonsgegevens incorrect zijn, moet Le Nouveau Chef elke verwerking van dergelijke gegevens beperken in afwachting van de verificatie van de nauwkeurigheid van de persoonsgegevens.

   • als de verwerking onwettig is, kunt u zich verzetten tegen de verwijdering van uw persoonsgegevens en in plaats daarvan verzoeken om de beperking van het gebruik van uw persoonsgegevens
   • als Le Nouveau Chef de persoonsgegevens niet langer nodig heeft, maar de persoonsgegevens voor u nodig zijn om verdedigende juridische claims in te dienen.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?
We nemen gegevensbescherming heel serieus. Daarom hebben we een toegewijde klantenservice die uw vragen met betrekking tot uw bovengenoemde rechten behandelt. U kunt onze medewerkers altijd bereiken via info@lenouveauchef.com. Indien u van mening bent dat Le Nouveau Chef uw persoonsgegevens niet correct verwerkt, kunt u contact met ons opnemen. U heeft daarnaast ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Updates van onze privacyverklaring
Het kan voorkomen dat onze privacyverklaring moet worden bijgewerkt. De laatste versie van de privacyverklaring is altijd beschikbaar op onze website. We maken alle materiële wijzigingen aan de privacyverklaring bekend, bijvoorbeeld met betrekking tot het doel van het gebruik van uw persoonsgegevens, de identiteit van de Controller (beheerder) of uw rechten.

ONLINE AANKOOP
Waarom gebruiken we uw persoonsgegevens?
We gebruiken uw persoonsgegevens om u aankoop online op Le Nouveau Chef te beheren, door uw bestellingen en retourzendingen te verwerken via onze online diensten en om u te informeren over de leveringsstatus of eventuele problemen met betrekking tot de levering van uw items. We gebruiken daarnaast uw persoons- of klantgegevens om uw betalingen te beheren. We gebruiken ook uw gegevens om klachten en garantiezaken voor producten te behandelen. Uw persoonsgegevens worden gebruikt om u te identificeren en om uw wettelijke leeftijd voor online shopping te valideren en om uw adres te bevestigen met externe partners.

Welke soorten persoonsgegevens verwerken we?

 • contactgegevens, zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer
 • betalingsgegevens en betalingsgeschiedenis
 • kredietinformatie
 • bestelgegevens

Le Nouveau Chef registreert geen bijzondere persoonsgegevens, met betrekking tot bijvoorbeeld godsdienst of levensovertuiging, ras of afkomst, gezondheid, seksuele leven, het strafrecht, politieke gezindheid of lidmaatschap van een vakvereniging.

Wanneer u op onze websites een zoekfunctie gebruikt, dan kunnen uw zoektermen samen met de technische kenmerken in zogenaamde logfiles op onze servers worden bijgehouden. Deze gegevens worden uitsluitend ten behoeve van statistische analyses bewaard. Wij gaan niet na (als dat al zou kunnen) wie welk ip-adres op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon.

Wanneer u een Le Nouveau Chef-account heeft verwerken we ook uw persoonsgegevens die zijn verstrekt met betrekking tot het account, zoals:

 • uw account of membership ID
 • uw aankoopgeschiedenis

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens die doorgestuurd worden aan derden, worden alleen gebruikt om u te voorzien van de bovengenoemde diensten. Uw persoonsgegevens worden doorgestuurd aan bedrijven om uw adres te valideren, aan communicatiebureaus om u een bestelbevestiging te sturen, aan magazijn- en distributie leveranciers in verband met de levering van uw bestelling, aan betalingsdienstaanbieders voor uw betaling, aan kredietinformatiebureaus voor identiteitscontroles en krediet controles en aan incassobureaus. Houd er rekening mee dat veel van deze ontvangende ondernemingen een zelfstandig recht of zelfstandige verplichting hebben om uw persoonsgegevens te verwerken.

Wat is de juridische grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om uw bestelling bij Le Nouveau Chef te verwerken en leveren.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?
We bewaren uw gegevens zolang u een actieve klant bent.

DIRECT MARKETING
Waarom gebruiken we uw persoonsgegevens?
We gebruiken uw persoonsgegevens om u aanbiedingen, informatie-enquêtes en uitnodigingen te sturen via e-mails, tekstberichten, telefoongesprekken en de post. Om uw ervaring met Le Nouveau Chef te optimaliseren, kunnen wij u voorzien van relevante informatie, bevelen we producten aan, sturen we u herinneringsberichten over producten die zich nog in uw winkelmandje bevinden en sturen we u gepersonaliseerde aanbiedingen. Al deze diensten zijn gebaseerd op uw vorige aankopen, waar u op geklikt hebt en informatie die u ons verstrekt hebt.

Welke soorten persoonsgegevens verwerkt onze marketingafdeling?

 • contactgegevens, zoals e-mailadres, telefoonnummer en postcode
 • geslacht (als u ervoor kiest om dit met ons te delen)
 • op welke producten en aanbiedingen u heeft geklikt

Wanneer u een Le Nouveau Chef-account hebt verwerken we ook uw persoonsgegevens die zijn verstrekt met betrekking tot het account, zoals:

 • naam
 • adres
 • leeftijd
 • aankoopgeschiedenis
 • hoe u door de site hebt genavigeerd en waar u op hebt geklikt

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?
Gegevens die doorgestuurd worden aan derden, worden alleen gebruikt om u te voorzien van de bovengenoemde diensten. Gegevens die doorgestuurd worden aan mediabureaus en technische leveranciers worden gebruikt voor de distributie van fysieke en digitale direct marketing. We zullen uw gegevens nooit doorsturen, verkopen of ruilen aan/met derden buiten de Le Nouveau Chef organisatie voor marketingdoeleinden.

Wat is de juridische grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming wanneer u instemt met direct marketing. Met uitzondering van marketing per post, met inbegrip van catalogi, die aan u verstuurd worden op basis van ons gerechtvaardigd belang.

Het recht om uw toestemming in te trekken
U heeft het recht om op elk moment uw toestemming in te trekken voor de verwerking van uw persoonsgegevens en bezwaar te maken tegen direct marketing. Wanneer u hiervoor kiest, is Le Nouveau Chef niet in staat om u verdere direct marketing aanbiedingen of informatie te sturen op basis van uw toestemming.

Indien u geen direct marketing meer wenst te ontvangen, kunt u:

 • de instructies volgen in elke marketingmail
 • de instellingen aanpassen van uw Le Nouveau Chef-account

Hoe lang bewaren we uw gegevens?
We bewaren uw gegevens voor direct marketing totdat u uw toestemming intrekt. Met betrekking tot e-mail marketing, beschouwen we u als een inactieve klant als u het afgelopen jaar geen e-mail hebt geopend. Na deze tijdsperiode worden uw persoonsgegevens verwijderd.

LE NOUVEAU CHEF ACCOUNT
Waarom gebruiken we uw persoonsgegevens?
We gebruiken uw persoonsgegevens om uw persoonlijke account te creëren en beheren, om u een gepersonaliseerde en relevante ervaring met Le Nouveau Chef te bieden. We voorzien u van uw bestelgeschiedenis en details over uw bestellingen en stellen u in staat om uw account instellingen te beheren (met inbegrip van uw marketingvoorkeuren). We voorzien u ook van eenvoudige manieren om accurate en bijgewerkte informatie te handhaven, zoals contactgegevens en betalingsgegevens. We stellen u ook in staat om items in uw shoppingbag op te slaan, geven u aanbevelingen over maten en geven u de mogelijkheid om de producten die u bij ons hebt gekocht, te beoordelen. Om u te voorzien van relevante productaanbevelingen, verwerkt Le Nouveau Chef uw navigatie- en browsegeschiedenis op onze digitale platforms, uw aankoopgeschiedenis en productbeoordelingen alsook de gegevens die u aan ons hebt verstrekt door middel van uw account.

Welke soorten persoonsgegevens verzamelen we?
We verwerken altijd uw e-mailadres en wachtwoord die u ons verstrekt wanneer u zich aanmeldt voor een Le Nouveau Chef account. We verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens als u ervoor kiest deze aan ons te verstrekken:

 • contactgegevens zoals naam, adres en telefoonnummer
 • geboortedatum
 • geslacht
 • land
 • accountinstellingen
 • versleutelde betaalkaartgegevens

We verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens als u een aankoop doet:

 • bestelgeschiedenis
 • leveringsinformatie
 • betalingsgeschiedenis

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?
Gegevens die doorgestuurd worden aan derden, worden alleen gebruikt om u te voorzien van de bovengenoemde diensten. We gebruiken analysetools voor productbeoordeling.

Wat is de juridische grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
De verwerking van uw persoonsgegevens m.b.t. uw account is gebaseerd op uw toestemming wanneer u uw Le Nouveau Chef account aanmaakt. De verwerking van uw persoonsgegevens om u te voorzien van relevante productinformatie, is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang.

Het recht om uw toestemming in te trekken
U heeft het recht om op elk moment uw toestemming in te trekken voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wanneer u hiervoor kiest, zal uw account ophouden te bestaan en is Le Nouveau Chef niet in staat u te voorzien van de bovengenoemde diensten.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?
We bewaren uw gegevens zolang u een actief Le Nouveau Chef account heeft. U heeft het recht om op elk moment uw account te beëindigen. Als u hiervoor kiest, zal uw account ophouden te bestaan en wordt u als inactief beschouwd. We bewaren uw persoonsgegevens in het geval van wettelijke voorschriften of een open geschil. Nadat uw account is beëindigd, worden uw gegevens verwijderd.

Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die gebaseerd is op het gerechtvaardigd belang van Le Nouveau Chef door contact met ons op te nemen via info@lenouveauchef.com. Uw account wordt dan verwijderd en we zullen onze diensten niet langer aan u kunnen verlenen.

KLANTENSERVICE
Waarom gebruiken we uw persoonsgegevens?
We gebruiken uw persoonsgegevens om uw vragen te beantwoorden, om klachten en garantiezaken voor producten te behandelen en om technische ondersteuningszaken te behandelen via e-mail, telefoon en social media. We kunnen ook contact met u opnemen als er een probleem is met uw bestelling.

Welke soorten persoonsgegevens verwerken we?
We verwerken alle gegevens die u aan ons verstrekt, met inbegrip van de volgende categorieën:

 • contactgegevens, zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer
 • geboortedatum
 • betalingsgegevens en betalingsgeschiedenis
 • kredietinformatie
 • bestelgegevens
 • accountnummer
 • alle correspondentie op dit gebied

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?
De gegevens die worden doorgestuurd aan derden, worden alleen gebruikt om u te voorzien van de bovengenoemde diensten.

Wat is de juridische grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van Le Nouveau Chef.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?
We bewaren uw gegevens in verband met telefoon en e-mail logs en correspondentie 100 dagen en uw gegevens in verband met casemanagement 12 maanden. Met betrekking tot klachten in de winkel, worden uw persoonsgegevens twee jaar bewaard, behalve in de Verenigde Staten waar ze vijf jaar worden bewaard.

Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking op basis van het gerechtvaardigd belang
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van Le Nouveau Chef. Le Nouveau Chef zal de persoonsgegevens niet blijven verwerken, tenzij we een rechtsgrondslag kunnen aantonen voor het proces, die zwaarder weegt dan uw belangen en rechten of als gevolg van juridische claims.

COOKIES
Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer of mobiele toestel wordt opgeslagen en dat bij volgende bezoeken wordt opgeroepen. Als u onze diensten gebruikt, gaan wij ervan uit dat u akkoord bent met het gebruik van deze cookies. Wanneer u onze websites bezoekt dan worden de technische kenmerken van uw opvragingen in zogenaamde logfiles op onze servers bijgehouden. Deze gegevens worden uitsluitend ten behoeve van statistische analyses bewaard. Wij gaan niet na (als dat al zou kunnen) wie welk ip-adres op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon.

Hoe gebruikt Le Nouveau Chef cookies?

 • We gebruiken permanente cookies om uw gewenste startpagina op te slaan en om uw details op te slaan indien u “mij onthouden” selecteert bij het inloggen
 • We gebruiken cookies om uw favoriete producten op te slaan
 • We gebruiken sessiecookies als u gebruik maakt van de productfilter en om te controleren of u bent ingelogd of een artikel in uw shoppingbag hebt geplaatst
 • Wij gebruiken zowel directe als indirecte cookies om statistische en gebruikersgegevens te verzamelen in geaggregeerde en individuele vorm in analysetools om onze site te optimaliseren en om u te voorzien van relevant marketingmateriaal
 • Sommige cookies van derde partijen zijn ingesteld door services welke op onze pagina’s verschijnen en waar we geen controle over hebben. Ze worden ingesteld door aanbieders van social media zoals Twitter en Facebook en hebben betrekking op het vermogen van gebruikers om content op deze site te delen, zoals aangegeven door hun respectievelijke symbool.
 • We gebruiken ook cookies van derden die cross-site tracking uitvoeren, zodat wij u marketingmateriaal op andere sites/kanalen kunnen geven.

Google Analytics
Le Nouveau Chef kan gebruik maken van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om Le Nouveau Chef te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw ip-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw ip-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren zoals hierboven aangegeven. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Welke soorten persoonsgegevens verwerken we?
We verbinden alleen uw cookie ID met uw persoonsgegevens die zijn verstrekt en verzameld met betrekking tot uw account, als u bent ingelogd op uw Le Nouveau Chef account.

Wat is de juridische grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
We verbinden alleen uw cookies met uw persoonsgegevens als u ingelogd bent op uw Le Nouveau Chef account. Als u bent ingelogd op uw account, is de juridische grondslag gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?
Le Nouveau Chef bewaart de cookie met uw persoonsgegevens niet. U kunt cookies eenvoudig via uw browser van uw computer of mobiele toestel verwijderen. Voor instructies over het hanteren en verwijderen van cookies, kijk onder “help” in uw browser. U kunt ervoor kiezen om cookies uit te schakelen of om een bericht te ontvangen als er een nieuwe cookie naar uw computer of mobiele telefoon wordt verzonden. Als u ervoor kiest om cookies uit te schakelen, krijgt u geen toegang meer tot bepaalde inhoud op de site.

VERZOEK RICHTEN AAN LE NOUVEAU CHEF
Waar in dit privacybeleid wordt gesproken van een schriftelijk verzoek aan Le Nouveau Chef, dan kunt u dat in eerste instantie via het contactformulier of per e-mail indienen. In verband met de vele vormen van misbruik van online communicatie (waaronder formulierspam en emailspam), kunnen wij echter niet garanderen dat een dergelijk verzoek ons bereikt. Bovendien leert de ervaring dat online verzoeken vaak onvolledig of onzorgvuldig zijn en niet alle gegevens bevatten die nodig zijn om het te kunnen afhandelen. Wij achten ons daarom alleen gebonden aan een passende reactie op een daadwerkelijk schriftelijk verzoek. Dat wil zeggen: in de vorm van een behoorlijke brief, getypt of leesbaar geschreven op papier, voorzien van naam en adres van de afzender, gedateerd en ondertekend, met daarin een duidelijk verzoek voorzien van alle benodigde gegevens, per post bezorgd op het vestigingsadres van Le Nouveau Chef.